02.07.2020

Տնօրենների խորհուրդ

 

Վահրամ Պետրոսյան

Խորհրդի նախագահ

"Հայատոմ" ԳՀԻ ՓԲԸ

գլխավոր տնօրեն

Ծննդյան տարեթիվ  - 18 մարտի 1954թ.

Կրթություն - 1972-1977թթ. ինժեներ-ջերմաէներգետիկ, «Ատոմային էլեկտ­րա­­կայաններ և տեղակայումներ» մասնագիտությամբ, Երևանի Կ. Մարքսի անվ. Պոլի­տեխնիկական ինստիտուտ (ներկայումս` ՀԱՊՀ) 1981-1985թթ. ասպի­րանտ, Մոսկ­վայի Էներգետիկական Ինստիտուտ, Ատոմային էլեկտրա­կայան­նե­րի ամբիոն, ք. Մոսկվա

Աշխատանքային գործունեություն - 2002թ. առ այսօր, «Ատոմային էլեկտ­րա­կա­­յանների շահագործման հայ­կա­կան գիտահետազոտական ինստիտուտ» (կրճատ «Հայատոմ» ԳՀԻ) ՓԲԸ գլխա­­վոր տնօրեն, Միջուկային անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար

1991 - 2002 թթ. «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ գիտական գծով տնօրեն

1985 - 1991 թթ. «Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման համա­միու­թե­­­­նական գիտահետազոտական ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղ» (այժմ «Հայատոմ» ԳՀԻ ՓԲԸ), ավագ գիտաշխատող, լաբորատորիայի պետ

1977-1981թթ. ԱԷԿ ՀԳՀԻ Երևանի մասնաճյուղ (այժմ «Հայատոմ»ԳՀԻ ՓԲԸ) երիտասարդ մասնագետ - ինժեներ, կրտսեր գիտաշխատող

1996թ. առ այսօր, համատեղությամբ ՀԱՊՀ (Պոլիտեխնիկ) դասախոս -պրոֆե­սորի պաշտոնում

1999թ. առ այսօր, համատեղությամբ Երևանի Պետական Համալսարան դասախոս - պրոֆեսորի պաշտոնում

Այլ տվյալներ - 2007թ. Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Հա­յաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան – «Միջուկային էներ­գե­­տի­կական կայանքներ, ներառյալ նախագծում, շահագործում և շահա­գոր­ծումից դուրս բերում» մասնագիտությամբ:

«Անանիա Շիրակացու» մեդալ - 2011թ., «ՀՀ Վարչապետի Շնորհա­կա­լա­գիր» - 2003թ., «ԱՊՀ երկրների վաստակավոր Էներգետիկ» - 2003թ., Հայաս­տա­­նի Ճար­տա­րագիտական Ակադեմիայի «Ոսկե Մեդալ» - 2008թ., «Ռուսաս­տա­նի միջու­կա­յին բնագավառի 70-ամյակ»-ի մեդալ - 2015թ.:

 

 

Արտակ Ալբերտյան 

Խորհրդի անդամ

ՀՀ ֆինանսների նախարա­ր­ության ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային բյուջեների վարչության պետ

Ծննդյան տարեթիվ - 26 փետրվարի 1974թ.

Կրթություն - Ավարտել է Երևանի Պետական Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարում և տնտեսական կապեր ֆակուլտետի "Աշխատանքի էկոնոմիկա և սոցիոլոգիա" բաժինը: Ունի տնտեսագետի որակավորում:

Աշխատանքային փորձ

1998թ. աշխատանքի է անցել ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար­ութ­­յու­նում, որպես առաջատար մասնագետ, 2000թ. որպես գլխավոր մասնագետ:

2002թ. նշանակվել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության ճյու­ղա­յին տնտեսական ծրագրերի վարչության արդյունաբերության, տրանսպորտի և կապի ծրագրերի բաժնի պետի տեղակալ:

2005թ. աշխատել է ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության որպես հան­րային ծառայությունների ոլորտների ծրագրերի վարչության վառելիքա­էներ­գե­տիկ համալիրի ծրագրերի բաժնի պետ:

2011թ. նշանակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի տնտե­սության ար­տադ­րական ոլորտի բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինան­սա­կան ծրագ­րա­վոր­ման վարչության վառելիքաէներգետիկ համալիրի և տնտե­սութ­յան արտադրական այլ ոլորտների  բյուջետային ընթացիկ ծախ­սե­րի ֆինան­սա­կան ծրագրավորման բաժնի պետ:

2015թ. նշանակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի բյու­­ջետային ծախ­սե­րի ֆինանսական ծրագ­րա­­վորման վարչության էներգե­տի­կայի և տնտեսության այլ ոլորտ­նե­րում բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆի­նանսական ծրագրավորման բաժնի պետ:

Աշխատանքն  ընկերությունների խորհուրդներում

2006թ. հանդիսանում է "Երևանի ՋԷԿ" ՓԲԸ, "ԲԷՑ" ՓԲԸ, "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ խորհրդի անդամ, վարկային ծրագրերի կառավարման խորհուրդի անդամ:

 

 

Սերգեյ Մինասյան

Խորհրդի անդամ

ՀՀ ճարտարագիտական ակադեմիայի նախագահի խորհրդական

 

Ծննդյան տարեթիվ – 13 նոյեմբերի 1949 թվական

Կրթություն–1966-1972թթ.–Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ճարտա­­րագետ–ջերմաէներգետիկ: Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆե­սոր:

Աշխատանքային փորձ

1970-1980թթ. - Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ՛՛ՋԷԿ և ԱԷԿ՛՛ ամբի­­ոնում – լաբորանտ, ավագ լաբորանտ, լաբորատորիայի վարիչ, ավագ դասա­խոս,

1986-2003թթ. - ամբիոնի դոցենտ,

2003-2014թթ. – Ջերմաէներգետիկայի և շրջակա միջավայրի պահպանության ամբիոնի պրոֆեսոր,

2014թ. մինչ օրս – ՛՛Էկոնոմիկայի կառավարումը էներգետիկայի ոլորտում՛՛ ամբիոնի վարիչ,

1980-1991թթ. – Ա. Թամանյանի անվան շինարարական քոլեջի փոխտնօրեն ուսումնական գծով,

1991-1996թ. – ԽՍՀՄ էներգետիկայի և էլեկտրաֆիկացիայի նախարարության բնապահպանական խնդիրների գծով ձեռնարկության հարավային բաժանմունքի տնօրեն,

1996-1998թթ. - ՀՀ նախագահի խորհրդականի գլխավոր մասնագետ,

1998թ. – Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի էներգետիկայում բնապահպանական խնդիրների ձեռնարկության տնօրեն,

1998-1999թ. – РАО ՛՛ЕЭС России՛՛-ի ՛՛Էներգետիկայում բնապահպանական խնդիր­ների գիտահետազոտական ինստիտուտ՛՛ ԲԲԸ գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ գիտական գծով

1999-2000թթ. - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության և գիտատեխնիկական քաղաքականության վարչության պետ,

2000-2001թթ. - ՛՛ՀայՌուսգազարդ՛՛ ՓԲԸ կառավարման նախագահի խորհրդա­կան, 2001-2002թթ. – գլխավոր խորհրդական,

2002-2010թթ. - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխա­տա­­կազմի ղեկավար

2010-2014թթ. - ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի գլխավոր խորհրդական

2014-2015թթ. - ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի գլխավոր խորհրդական

2015թ. մինչ օրս - ՛՛Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտ­րոն՛՛ ԲԲԸ գլխավոր տնօրեն

 

 

 

Ամալյա Սարիբեկյան

Խորհրդի անդամ

ԵՊՀ տնտեսագիտության

ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Կրթություն – Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ինժեներ-ջերմաէներգետիկ

Աշխատանքային գործունեություն

1977-1982թթ. – Միութենական ՛՛Էներգիա՛՛ ԳԱՄ, հայկական մասնաճյուղ՝ Ատո­մային էլեկտրական կայաններ ԳՀԻ, միջուկային ռեակտորի լաբորատորիա, ինժեներ

1983-1992թթ. – Պետպլանին կից Տնտեսագիտության և պլանավորման ԳՀԻ, տնտեսագետ,

1992-1996թթ. – ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, արտաքին առևտրի բաժին, գլխավոր մասնագետ,

1996-1997թթ. – ՀՀ կառավարություն, վարչապետի օգնական,

1997-1998թթ. – ՀՀ սեփականաշնորհման և օտարերկրյա ներդրումների նախարարություն, նախարարի խորհրդական,

1999-2000թթ. – ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, տնտեսագիտական վարչության խորհրդատու,

2000-2001թթ. – ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով, հանձնաժողովի անդամ,

2001-2005թթ. - ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով, նախագահի տեղակալ,

2005-2010թթ. – ՀՀ կենտրոնական բանկ, խորհրդի անդամ,

2010թ. առ այսօր – Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտական ֆակուլտետ, գործարարության և կառավարման ամբիոն, պրոֆեսոր:

 

 

 

Դավիթ Արղամանյան

Խորհրդի անդամ

ՀՀ ՏԿԵ նախարարի օգնական

Ծննդյան տարեթիվ – 07 սեպտեմբերի 1993 թվական

Կրթություն–2010-2016թթ. – Երևանի պետական համալսարան, իրավա­գի­տութ­յան ֆակուլտետ,

2016-2018թթ. - Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա,

2017-2018թթ. – ՀՀ փաստաբանական դպրոց:

Աշխատանքային փորձ

2015-2016թթ. – ԵՊՀ իրավաբանական կլինիկա – քր. ուղղվածություն, փորձառություն,

2016թ. փետրվար-մայիս – դատավորի օգնական, փորձառություն,

2016թ. հունիս-հուլիս – ՀՀ ոստիկանության ԿՀԴՊ ԳՎ,

2017թ.– փաստաբանի օգնական, քաղ., վարչ.ուղղվածություն,

2018թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր - ՛՛Իմ քայլը՛՛ դաշինքի կենտրոնական շտաբի իրավաբան,

2018թ. հուլիսից – 2019թ. նոյեմբեր – փաստաբա (Ա/Ձ),

2019թ. նոյեմբերից առ այսօր – ՀՀ ՏԿԵՆ, նախարարի օգնական:

 

 

Մովսես Վարդանյան

Խորհրդի անդամ

 

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ Գլխավոր տնօրեն

Ծննդյան տարեթիվ - 20 օգոստոսի 1963թ.

Կրթություն - 1980-1985թ.թ. Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլի­տեխնի­կա­կան ինստիտուտ, Էներգետիկական ֆակուլտետ:

Մասնագիտությունը  - "Ջերմային կայաններ" Ինժեներ ջերմաէներգետիկ

Աշխատանքային փորձ

1985թ.- "ՀԱԷԿ"-ի տուրբինային արտադրամաս, օժանդակ սարքավորում­ների շրջիկ մեքենավար:

1986թ.- "ՀԱԷԿ"-ի տուրբինային արտադրամաս, հիմնական սարքավորում­ների շրջիկ մեքենավար:

1987թ.- "ՀԱԷԿ"-ի տուրբինային արտադրամաս, կառավարման բլոկային վահանակի մեքենավար:

1988թ.- "ՀԱԷԿ"-ի տուրբինային արտադրամաս, ավագ մեքենավար:

1988-1993թթ. "ՀԱԷԿ"-ի տուրբինային արտադրամաս, հերթափոխի պետ:

1993-1995թթ. "ՀԱԷԿ"-ի հերթափոխի պետի փորձնակ:

1995-2002թթ.  "ՀԱԷԿ"-ի հերթափոխի պետ:

2002-2014թթ. "ՀԱԷԿ"-ի գլխավոր ճարտարագետ:

2014-2015թթ.- "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնա­կա­տար:

17.12.2015թ. - մինչ այսօր "ՀԱԷԿ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն: