Գնումներ

01.12.2022

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-5/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8846400

Թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի հատկությունների վերահսկման ծրագրի կազմակերպում և ապահովում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 26.12.2022թ., ժամը 16:00-ն: