Գնումներ

12.04.2024

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-10/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10353482

ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատ կարգավորման համակարգի արդիականացման ժամանակ ապատեղակայում և տեղակայում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 22.04.2024թ., ժամը 16:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԾՁԲ-9/24  ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10332253

ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի սարքավորումների՝ շրջակա միջավայրի «խիստ» պայմանների համար որակավորման ծառայության մատուցում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 06.05.2024թ., ժամը 16:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-5/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10238933 

ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 25.04.2024թ., ժամը 16:00-ն: