Գնումներ

29.12.2021

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-32/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների պոմպերի շրջակապի մատակարարում

https://eauction.armeps.am/hy/procurer/tender_details/tid/16174/

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 07.01.2022թ., ժամը 11:00-ն:

 

---

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-34/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) I և II անցուղիների համար փականների

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/16236/procurer/1aHVv9W41bQ=/

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 13.01.2022թ., ժամը 11:00-ն: