Գնումներ

09.04.2021

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-1/21 (HAEK-BMASDzB-1/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շրջանառու ջրի համակարգի №1 և №3 հովացման աշտարակների արդիականացում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7234619

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 19.05.2021թ. ժամը 12:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-40/21 (HAEK-GHAPDzB-40/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով


«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջաձև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձչի սարքավորումների ձեռքբերում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7114958

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 19.03.2021թ.՝ ժամը 14:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/21 (HAEK-GHAPDzB-25/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջաձև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձիչի սարքավորումների ձեռքբերում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7012564

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 01.03.2021թ.` ժամը 14:00:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-15/21 (HAEK-GHAPDzB-15/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպի մատակարարում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6979764

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 24.02.2021թ.` ժամը 16:00-ն:

***

Հրապարակվել է «ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-6/21» (HAEK-BMAPDzB-6/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի ռեակտորային բաժանմունքի պատասխանատու սպառիչների հովացման համակարգերի (ՊՍՀՀ) 1-ին և 2-րդ անցուղիների համար խողովակաշարերի և փականների մատակարարում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6989090

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 29.03.2021թ.` ժամը 16:00-ն:

***

Հրապարակվել ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-4/21 (HAEK-BMAPDzB-4/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ` ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6869730

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 03.03.2021` ժամը 16:00: