Գնումներ

05.09.2021

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-158/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպի» ձեռքբերում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7669725

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 13.09.2021թ., ժամը 10:00-ն:

                                                                                                                      ***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-155/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջաձև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան, միահեծան ամբարձիչի սարքավորումների ձեռքբերում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7661985

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 10.09.2021թ., ժամը 14:00-ն:

                                                                                                                        ***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-2/21 (HAEK-BMAShDzB-2/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի առանձին հատկացված հրապարակում նոր 110/220 կՎ բաց բաշխիչ սարքերի (ԲԲՍ-ի) կառուցման ապամոնտաժային, շինմոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքների կատարում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7598711

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 13.09.2021թ., ժամը 16:00-ն: