Գնումներ

19.10.2021

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՊՁԲ-17/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

«ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի տեխնոլոգիական գործընթացների և կատարող մեխանիզմի ավտոմատ կարգավորման սարքավորումների արդիականացում (МЭО)

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7751092

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 25.11.2021թ., ժամը 16:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի հատկությունների վերահսկման ծրագրի մշակման և ապահովման աշխատանքների կատարում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7753898

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 29.11.2021թ., ժամը 11:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-166/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպի մատակարարում


https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=7744858

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 21.10.2021թ., ժամը 16:00-ն: