Գնումներ

20.01.2021

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-4/20 (HAEK-BMAShDzB-4/20) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

Թիվ 3, 4 տուրբոգեներատորի օժանդակ համակարգերի արդիականացման սարքավորումների ապամոնտաժման, շինմոնտաժման և թողարկման-կարգաբերման աշխատանքներ

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6727527

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-3/21 (HAEK-GHAPDzB-3/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգոբլոկի թարմ միջուկային վառելիքի պահեստարանի կամրջաձև, կախովի, էլեկտրական, երկհենարան,միահեծան ամբարձիչի սարքավորումների մատակարարում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6847509

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 22.01.2021թ., ժամը 14:00:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-1/21 (HAEK-GHAPDzB-1/21) ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ապրանքների ձեռքբերման նպատակով

ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի սառնարանային մեքենաների կապվածքի պոմպի մատակարարում

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6843992

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 25.01.2021թ., ժամը 16:00: