Հայտարարություն

17.03.2023

Հայտարարություն

ՀԱԷԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվում են մրցույթներ` համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում և ինքնակենսագրական, որտեղ անհրաժեշտ է նշել տվյալ հաստիքի համար ունեցած աշխատանքային փորձի, գիտելիքների և հմտությունների մասին տեղեկություն։
Դիմումների ներկայացման և մրցույթի անցկացման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն, որին կարող եք հետևել մեր կայքում։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ՝

1. Ջերմային ավտեմատիկայի և չափումների արտադրամասում թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումներն, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• IV կարգի փականագործի թվով 4 հաստիքները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- էլեկտրական սարքերի ու սարքավորումների հետ աշխատելու հմտություններ, էլեկտրոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի հիմունքների տիրապետում, էլեկտրական սխեմաների հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր տիրապետում, բարձրագույն տեխնիկական կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի մարտի 17-ից 30-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի մարտի 31-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

2Էլեկտրական արտադրամասում թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Բաշխիչ սարքավորումների վերանորոգման տեղամասի էլեկտրական բաշխիչ սարքավորումների վերանորոգման էլեկտրափականագործի թվով 1 հաստիք․

• Բաց բաշխիչ էլեկտրական սարքավորումների և տրանսֆորմատորների սպասարկման և վերանորոգման տեղամասի էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման էլեկտրափականագործի թվով 2 հաստիք,

• Հսկվող գոտու էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման տեղամասի էլեկտրական մեքենաների վերանորոգման էլեկտրափականագործի թվով 1 հաստիք,

• Գրգռման համակարգերի և միկրոպրոցեսորային  տեխնիկայի լաբորատորիայի ռելեային պաշտպանության սարքավորումների և ավտոմատիկայի նորոգման էլեկտրամոնտյորի թվով 1 հաստիք

• Սեփական կարիքների լաբորատորիայի ռելեային պաշտպանության սարքավորումների և ավտոմատիկայի նորոգման էլեկտրամոնտյորի թվով 1 հաստիք

• Հակահրդեհային ավտոմատիկայի լաբորատորիայի ռելեային պաշտպանության սարքավորումների և ավտոմատիկայի նորոգման էլեկտրամոնտյորի թվով 1 հաստիք

Վերոնշյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան տեխնիկական կրթություն, էլեկտրոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի հիմունքների տիրապետում, էլեկտրական սխեմաների հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, էլեկտրական սարքերի ու սարքավորումների հետ աշխատելու հմտություններ, էլեկտրական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի տիրապետում, վերանորոգվող սարքավորումների առանձնահատկությունների, տեխնիկական բնութագրերի և նշանակության վերաբերյալ գիտելիքներ, էլեկտրական սարքավորումների վերանորոգման առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, ռուսերեն լեզվի տիրապետում․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի մարտի 15-ից  ապրիլի 03-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի ապրիլի 04-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

3․ Վերանորոգումների նախապատրաստման և կատարման բաժնի թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Տվյալ պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումները, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Տեխնոլոգիական մշակումների խմբի ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, MS Office համակարգչային ծրագրի գերազանց իմացություն, փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն, հայերեն և ռուսերեն լեզուների  գերազանց տիրապետում․

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի մարտի 15-ից  ապրիլի 05-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի ապրիլի 06-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

4. Ռադիացիոն անվտանգության բաժնում՝ ռադիոտեխնիկական լաբորատորիայի հսկիչ-չափիչ սարքավորումների և ավտոմատիկայի VI կարգի փականագործի և անհատական դոզաչափման լաբորատորիայի IV կարգի  լաբորանտի թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումներն, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• հսկիչ-չափիչ սարքավորումների և ավտոմատիկայի VI կարգի փականագործի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- միջին մասնագիտական կրթություն, բարձրագույն կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն,

էլեկտրական սարքավորումների և սարքերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի հիմունքների տիրապետում, էլեկտրական սխեմաների իմացություն, տարբեր համակարգերի էլեկտրական սարքերի ճշտության ստուգման մեթոդների տիրապետում, ռուսերեն լեզվի իմացություն։

• IV կարգի  լաբորանտի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- միջին մասնագիտական կրթություն, բարձրագույն կրթությունը կդիտվի որպես առավելություն, ռուսերեն լեզվի իմացություն։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի մարտի 09-ից 29-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի մարտի 30-ին՝ ժամը՝ 10:00-ին։

5Որակի ապահովման բաժնում թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթի հայտարարություն

Ներքոթվարկյալ պաշտոնները համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց դիմումներն, մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել մեր էլեկտրոնային հասցեին՝ anpp@anpp.am

• Լիցենզավորման գծով առաջատար ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, ՀԱԷԿ-ի սարքավորումների և համակարգերի շահագործման կազմակերպման գծով փորձ և գիտելիքներ,  փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․

  • ՀԱԷԿ-ում աշխատանքային ստաժի բացակայության դեպքում, սակայն թեկնածուի գիտելիքների և ունակությունների բավարար մակարդակ ունենալու պարագայում կարող է դիտարկվել Լիցենզավորման գծով ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու հնարավորությունը․

• Աուդիտի կազմակերպման և անցկացման գծով առաջատար ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

- կատարած աշխատանքին համապատասխան բարձրագույն տեխնիկական կրթություն, ՀԱԷԿ-ում առաջին կարգի ճարտարագետի պաշտոնում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, փաստաթղթերի հետ աշխատելու գիտելիքներ և փորձ, ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն․ 

  • ՀԱԷԿ-ում աշխատանքային ստաժի բացակայության դեպքում, սակայն թեկնածուի գիտելիքների և ունակությունների բավարար մակարդակ ունենալու պարագայում կարող է դիտարկվել Աուդիտի կազմակերպման և անցկացման գծով ճարտարագետի պաշտոնը զբաղեցնելու հնարավորությունը։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2023 թվականի փետրվարի 15-ից մարտի 31-ը ներառյալ՝

Մրցույթը կանցկացվի 2023 թվականի ապրիլի 3-ին՝ ժամը 10:00-ին։

***

Դիմումներ ներկայացրած անձիք ներկայանան ՝՝ՀԱԷԿ՝՝ ՓԲԸ կադրերի բաժին անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նշված աշխատատեղերի համալրման համար  հայտարարված մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտնող անձիք իրենց մասնագիտական տվյալները ներկայացնող փաստաթղթերը՝ հայտարարագրում նշված ժամկետում կարող են ուղարկել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  պաշտոնական հասցեին anpp@anpp.am նշելով «Կադրերի բաժին՝ Թափուր աշխատատեղերի համալրման համար»: Հարցերի դեպքում զանգահարել կապի օպերատորի (+374 10) 73 98 30 հեռախոսահամարին, նշելով Կադրերի բաժին միացնելու ներքին 32-55 հեռախոսահամարը:

***

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ և ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԵՏևՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԵՏ՝

  • ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
  • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ  ՖԻԶԻԿԱ
  • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
  • ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ՄԵԽԱՆԻԿՆԵՐ

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ և ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ԴԻՄԵԼ  ՀԱԷԿ-ի ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ   և/կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  ՀԵՏևՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ՝

              010 – 73 – 98 – 30  / ՀԱԷԿ-ի կապի ծառայություն /  և ԽՆԴՐԵԼ ՄԻԱՑՆԵԼ  ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  (33 - 57)   կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  (30 - 49):

***

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվող մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ