Հայտարարություն

02.04.2024

Հայտարարություն

ՀԱԷԿ-ում առկա թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվում են մրցույթներ` համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման նպատակով։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել դիմում և ինքնակենսագրական, որտեղ անհրաժեշտ է նշել տվյալ հաստիքի համար ունեցած աշխատանքային փորձի, գիտելիքների և հմտությունների մասին տեղեկություն։
Դիմումների ներկայացման և մրցույթի անցկացման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկություն, որին կարող եք հետևել մեր կայքում։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝

1. ՀԱԷԿ-ի աշխատողների համար կազմակերպվում է մրցույթ Ռադիացիոն անվտանգության բաժնում՝ ռադիոտեխնիկական լաբորատորիայի հաշվիչ-չափիչ սարքավորումների և ավտոմատիկայի վարպետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Ներքոթվարկյալ պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) և մասնագիտական կրթության որակավորումը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակների լուսապատճենները կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել anpp@anpp.am էլեկտրոնային հասցեին

Աշխատատեղին ներկայացվող որակավորման պահանջները՝

  • բարձրագույն կամ միջին տեխնիկական կրթությամբ մասնագետ,  ՀԱԷԿ-ում հսկիչ-չափիչ սարքավորումների վերանորոգման աշխատանքներում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ, ռուսերեն լեզվի իմացություն։

- աշխատանքի վարձատրության չափը՝ 138 000 ՀՀ դրամ

- աշխատապայմանի հավելավճարը՝ 69 000 ՀՀ դրամ

- սահմանված փորցաշրջանը անցնելուց

  հետո նախատեսված գումարը՝ 361 000 ՀՀ դրամ

Տեղեկություններ աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմի  վերաբերյալ

- աշխատանքային ժամերը՝ ժամը 08։30-ից մինչև ժամը 16։30,

- ընդմիջման ժամանակը՝ ժամը 12։30-ից մինչև ժամը 13։18,

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2024 թվականի մարտի 29-ից ապրիլի 11-ը ներառյալ։

Մրցույթը կանցկացվի 2024 թվականի ապրիլի 12-ին, ժամը՝  10:00-ին։ 

2. ՀԱԷԿ-ի Վարչատնտեսական բաժնի հարակից տարածքների կանաչապատման խմբի թափուր պաշտոնը համալրելու համար մրցույթի հայտարարություն․ 

Ագրոնոմի պաշտոնը համալրելու նպատակով նշված որակավորման պահանջներին համապատասխանող անձինք իրենց մասնագիտական և աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տեղեկագրերը (ռեզյումե) ու մասնագիտական կրթությունը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմի) բնօրինակի պատճենը կարող են փոխանցել ՀԱԷԿ-ի քարտուղարության խումբ կամ ուղարկել anpp@anpp.am  էլեկտրոնային հասցեին.

Ագրոնոմ՝ 1 հաստիք

 աշխատատեղին ներկայացվող որակավորման պահանջները՝

 - միջին մասնագիտական կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ ագրոնոմի որակավորմամբ, գյուղատնտեսական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման և ղեկավարման հմտություններ,

  աշխատանքային պարտականությունները՝

  կանաչապատողների կողմից կատարվող աշխատանքների պատշաճ իրականացման ապահովում և արդյունավետ կազմակերպում,

- աշխատանքի վարձատրության չափը գործատուի կողմից սահմանված փորձաշրջանի ժամանակահատվածում ( 3 ամիս)՝ 110 000 ՀՀ դրամ,

- սահմանված փորձաշրջանն անցնելուց հետո՝ 200 000 ՀՀ դրամ,

անհրաժեշտ անձնական և գործնական որակները

 -  ճշտակատարություն, բարեկրթություն - քաղաքավարություն,  պատասխանատվություն,  կատարողական կարգապահություն, աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման ունակություններ։ 

Տեղեկություններ աշխատաժամանակի (աշխատանքի և հանգստի) ռեժիմի  վերաբերյալ

- աշխատանքային ժամերը՝ ժամը 08։30-ից մինչև ժամը 16։30,

- ընդմիջման ժամանակը՝ ժամը 12։30-ից մինչև ժամը 13։18։

Մրցույթին  մասնակցելու  համար  դիմումներն ընդունվում են 2024 թվականի  ապրիլի 2-ից մինչև ապրիլի 15-ը ներառյալ։

Մրցույթը կանցկացվի 2024 թվականի ապրիլի 16-ին, ժամը՝ 10:00-ին «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Կադրերի բաժնում։

***

Դիմումներ ներկայացրած անձիք ներկայանան ՝՝ՀԱԷԿ՝՝ ՓԲԸ կադրերի բաժին անձը հաստատող փաստաթղթով:

Նշված աշխատատեղերի համալրման համար  հայտարարված մրցույթին մասնակցելու ցանկություն հայտնող անձիք իրենց մասնագիտական տվյալները ներկայացնող փաստաթղթերը՝ հայտարարագրում նշված ժամկետում կարող են ուղարկել «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  պաշտոնական հասցեին anpp@anpp.am նշելով «Կադրերի բաժին՝ Թափուր աշխատատեղերի համալրման համար»: Հարցերի դեպքում զանգահարել կապի օպերատորի (+374 10) 73 98 30 հեռախոսահամարին, նշելով Կադրերի բաժին միացնելու ներքին 32-55 հեռախոսահամարը:

***

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ և ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԵՏևՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԵՏ՝

  • ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
  • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ  ՖԻԶԻԿԱ
  • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
  • ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ՄԵԽԱՆԻԿՆԵՐ

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ և ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ԴԻՄԵԼ  ՀԱԷԿ-ի ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ   և/կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  ՀԵՏևՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ՝

              010 – 73 – 98 – 30  / ՀԱԷԿ-ի կապի ծառայություն /  և ԽՆԴՐԵԼ ՄԻԱՑՆԵԼ  ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  (33 - 57)   կամ  ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  (30 - 49):

***

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվող մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ