Հայտարարություն

24.09.2021

Հայտարարություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱԷԿ-ում առկա  թափուր աշխատատեղերի համալրման համար պարբերաբար կազմակերպվելու է մրցույթ համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման համար:

Դիմումների ներկայացման և մրցույթի կազմակերպման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝

Մրցութային կարգով համալրվող թափուր աշխատատեղերի ցանկ

Մրցույթի օր – 23.09.2021     ժամը 10:00  --Կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամաս /ԿՎԱ/ /ЦЦР/

Մրցույթի օր – 24.09.2021     ժամը 10:00  -- Տուրբինային արտադրամաս /ՏԱ/ /ТЦ/

Մրցույթի օր – 25.09.2021 ժամը 10:00 --Ֆիզիկակական պաշտպանության ճարտարագիտա-տեխնիկական միջոցների բաժին /ՖՊՃՏՄԲ/ /ОИТСФЗ/

Մրցույթի օր – 21.10.2021 ժամը 10:00 --Ավտոտրանսպորտային տնտեսություն /ԱՏՏ/ /АТХ/

***

ՀԱԷԿ-ում առկա  թափուր աշխատատեղերի համալրման համար պարբերաբար կազմակերպվելու է մրցույթ համապատասխան թափուր աշխատատեղերի համալրման համար:

Դիմումների ներկայացման և մրցույթի կազմակերպման վերաբերյալ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ Է ՄՐՑՈՒՅԹ՝

Կազմակերպվում է ՀԱԷԿ-ի մասնագետներից  Աշխատանքի անվտանգության և պաշտպանության բաժնի  

առաջատար ճարտարագետի թափուր պաշտոնի համալրում.

աշխատատեղին ներկայացվող որակավորման պահանջները`

բարձրագույն տեխնիկական կրթությամբ մասնագետ, ունենա ՀԱԷԿ-ում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, աշխատանքի անվտանգության և պաշտպանության հարցերի վերաբերյալ  կայուն գիտելիքներ և փորձ,  ռուսերեն լեզվի պարտադիր իմացություն:

Համապատասխան որակավորում և աշխատանքային փորձ ունեցող ՀԱԷԿ-ի մասնագետները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել թափուր պաշտոնի համալրման համար կազմակերպվող մրցույթին, դիմումները ներկայացնել  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  գլխավոր տնօրենին:

Դիմումների ներկայացման ժամկետը`  մինչև ս. թ. սեպտեմբերի 31-ը:

Ցանկացողները` թափուր պաշտոնի աշխատանքի էական պայմանների մասին ավելի մանրամասն  կարող են ծանոթանալ Կադրերի բաժնում:  

***

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԸ  ԱՆՎՏԱՆԳ  ՇԱՀԱԳՈՐԾԵԼՈՒ   և

ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ Է

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ   ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ   ԿՐԹՈՒԹՅԱՄԲ  ՀԵՏևՎՅԱԼ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՈՒՆԵՑՈՂ  ԱՆՁԱՆՑ  ՀԵՏ

  • ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ
  • ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ  ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ  ՖԻԶԻԿԱ
  • ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
  • ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ՄԵԽԱՆԻԿՆԵՐ
  • ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ և ԹԱՓՈՒՐՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
  • ՑԱՆԿԱՑՈՂՆԵՐԸ  ԿԱՐՈՂ  ԵՆ  ԴԻՄԵԼ  ՀԱԷԿ-ի ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ   և/կամ

     ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  ՀԵՏևՅԱԼ ՀԵՌԱԽՈՍԱՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ՝

              010 – 73 – 98 – 30  / ՀԱԷԿ-ի կապի ծառայություն /  և ԽՆԴՐԵԼ ՄԻԱՑՆԵԼ՝                                                

- ԿԱԴՐԵՐԻ ԲԱԺԻՆ  -  33 – 57   կամ

- ՈՒՍՈՒՄՆԱ-ՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ  -  30 - 49

***

Պահանջվում է ԿՎԱ-ի Մեխանիկական նորոգման տեղամասում՝ ֆրեզերող/հղկող մասնագիտությամբ աշխատող:

***

՛՛ՀԱԷԿ՛՛ ՓԲԸ կադրային բանկի համալրման համար պահանջվղ մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկ