“Կուրչատովի ինստիտուտ’’ ԳՀԿ-ի մասնագետների այցը “ՀԱԷԿ’’ ՓԲԸ

13.02.2018

“Կուրչատովի ինստիտուտ’’ ԳՀԿ-ի մասնագետների այցը “ՀԱԷԿ’’ ՓԲԸ

Փետրվարի 15-ից  17-ը նախատեսվում է “Կուրչատովի ինստիտուտ” ԳՀԿ-ի մասնագետների այցը “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ` “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի իրանի պատի վրա նեյտրոնային բեռնվածքի ճշգրտման աշխատանքներ(ռադիացիոն հոսքի մոնիթորինգ) կատարելու տեխնիկական առաջադրանքի ” համաձայնեցմանն ուղղված խորհրդակցությանը մասնակցելու նպատակով: