ՊՆՎ 2019 –ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆՆ (ՇԺԵ) ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

11.07.2019

ՊՆՎ 2019 –ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆՆ (ՇԺԵ) ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊՆՎ-2019-ի ընթացքում ՇԺԵ ծրագրի շրջանակներում Կենտրոնացված վերանորգումների արտադրամասը իրականացնում է հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

1.ՋՋԷՌ-440 ռեակտորային տեղակայանքի միջին վերանորոգում,

2. դիզել-գեներատորային կայանի (ԴԳԿ) թվով 5 դիզելների հիմնանորոգում, որի շնորհիվ ապահովում է ԴԳԿ-ի անխափան աշխատանքը և հուսալիության ավելի բարձր մակարդակը,

3. ակտիվ գոտու ամբողջական բեռնաթափում՝ ռեակտորի իրանի հետազոտման նպատակով,

4. թվով 5 գլխավոր փակիչ սողնակների (ГЗЗ) հիմնանորոգում և գործիքային հետազոտություն,

5. գլխավոր շրջանառու պոմպերի հիմնանորոգում,

6.միջուկային շոգեարտադրող կայանքի ջերմամեկուսացման արդիականացում (արագահան ջերմամեկուսիչների տեղակայում),

7.24ВП-13,   23П-12,  23ПВД-6-ից  արտահոսքի վերացում,

8. ПВД-6, 7, 8 բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ПВД-6, 7, 8)հերթական պլանային ներքին զննում և հիդրոփորձարկում.

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ  ՏԵՍԱՆՅՈՒԹՈՒՄ՝