ՊՆՎ-2019

31.05.2019

ՊՆՎ-2019

ՀԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում կատարման ենթակա հսկայածավալ աշխատանքներ ընդգրկող ՊՆՎ-2019թ-ի նպատակով ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի կանգը պլանավորված է 2019 թ.-ի հունիսի 1-ին՝ ժամը 00:00-ին, իսկ էներգաբլոկի գործարկումը՝ 102 օր հետո: Պլանային նախազգուշական վերանորոգման ընթացքում  նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

 1. ՋՋԷՌ-440 ռեակտորային տեղակայանքի միջին վերանորոգում,
 2. աշխատած վառելիքի ամբողջական բեռնաթափում ռեակտորի իրանի հետազոտման նպատակով,
 3. ռեակտորի իրանի գործիքային հետազոտում,
 4. ռեակտորի վերին բլոկի արատների վերացում,
 5. АТ-1 АТДЦН-200000/220/110/35 ավտոտրանսֆորմատորի ընթացիկ վերանորոգում,
 6. գլխավոր փակիչ սողնակների (ГЗЗ) (5) կապիտալ վերանորոգում և գործիքային հետազոտում,
 7. ՏԱ-3-ի կոնդենսատորի փոխարինում արդիականացման շրջանակներում,
 8. արագահան ջերմամեկուսացման փոխարինում երեք հանգույցների վրա (2,3,6) - ԳՇԽ,
 9. ՏԳ-4 գեներատորի և նրա գգրգռման համակարգի փոխարինում,
 10. Տ4 տրանսֆորմատորի փոխարինում,
 11. ՏԱ-4-ի (տուրբաագրեգատ) արդիականացում,
 12. ԱԶՈՏ-16 համակարգի փոխարինում (1-ից 2-րդ կոնտուր արտահոսման վերահսկման համակարգ),
 13. գլխավոր շրջանառու պոմպերի կապիտալ վերանորոգում (2,3,6);
 14. արդիականացման աշխատանքներ ցայտաջրմուղային համակարգում (спринклерная система),
 15.  սնուցման ջրի տաքացուցչի փոխարինում,
 16.  ՏԳ-3, 4 գեներատորների գազահովացման պոմպերի փոխարինում (НГО)
 17. կոնդենսատային պոմպերի փոխարինում (КЭН) (2,4),
 18. ՀԱԷԿ-ի կոմպրեսորային կայանի փոխարինում,
 19. դիզել-գեներատորային կայանի ընթացիկ վերանորոգում (5 դիզել-գեներատոր),
 20. սեյսմիկ պաշտպանության համակարգի փոխարինում,
 21. տուրբինի կարգավորման համակարգի կապիտալ վերանորոգում:

       №4 ТВВ-220-2А գեներատորի փոխարինման աշխատանքները և ՏԱ-4 տուրբինի արդիականացումը կտևեն մինչև սեպտեմբերի վերջը:

                                                         ***

ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում արդիականացման աշխատանքների իրականացման նպատակով ս/թ ապրիլի 17-ին ժամը 22:30-ին իրականացվել է չորրորդ տուրբագեներատորի կանգը: Կշարունակվեն ՀԱԷԿ-ի անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները, և կմեկնարկեն մեքենայական սրահի սարքավորումների արդիականացման աշխատանքները: