ՊՆՎ-2018

31.05.2018

ՊՆՎ-2018

ՀԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում կատարման ենթակա հսկայածավալ աշխատանքներ ընդգրկող ՊՆՎ-2018թ-ի նպատակով ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի կանգը պլանավորված է 2018 թ.-ի հունիսի 1-ին՝ ժամը 00:00-ին, իսկ էներգաբլոկի գործարկումը ՊՆՎ-ից հետո՝ 2018թ.-ի հուլիսի 31-ին՝ ժամը 24:00-ին: Պլանային նախազգուշական վերանորոգման ժամանակ նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

 1. ՋՋԷՌ -440 ռեակտորային տեղակայանքի միջին վերանորոգում;
 2. №4 ТВВ-220-2А գեներատորի ընթացիկ վերանորոգում;
 3. АТ-1 АТДЦН-200000/220/110/35 ավտոտրանսֆորմատորի ընթացիկ վերանորոգում;
 4. ռեակտորի ամբողջական բեռնաթափում՝ իրանի հետազոտման նպատակով;
 5. արագահան ջերմամեկուսացման փոխարինում երեք հանգույցների վրա (1,4,5);
 6. ՏԳ-3 գեներատորի և նրա գգրգռման համակարգի փոխարինում;
 7. ՏԳ-3-ի տրանսֆորմատորի փոխարինում;
 8. անջատիչ շոգեգերտաքացուցչի փոխարինում;
 9. ՏԳ-3-ի (տուրբաագրեգատի) արդիականացում ;
 10. ԱԶՈՏ-16 համակարգի փոխարինում (1-ից 2-րդ կոնտուր արտահոսման վերահսկման համակարգ);
 11. գլխավոր շրջանառու պոմպի կապիտալ վերանորոգում (4,5);
 12. №2 բլոկի պահման ավազանի երեսպատման հետազոտություն և տեխնիկական վիճակի վերականգնում;
 13. ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի գամասեղների փոխարինում;
 14. սնուցման ջրի տաքացուցչի փոխարինում;
 15. հովացման պոմպի փոխարինում;
 16. վթարային կոնդենսատային պոմպերի փոխարինում (1,2);
 17. ազոտաթթվածնային տեղակայանքի փոխարինում;
 18. №3 բորի պոմպի փոխարինում;
 19. ՀԱԷԿ-ի կոմպրեսսորային կայանի փոխարինում;
 20. դիզել գեներատորային կայանի պոմպերի փոխարինում;
 21. սեյսմիկ պաշտպանության համակարգի փոխարինում;
 22. ռեակտորային տեղակայանքի նեյտրոնային հոսքի տվիչների փոխարինում;
 23. կարգավորման համակարգի կապիտալ վերանորոգում և  №3 К-220-44 տուրբինի արդիականացում շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում:

№3 ТВВ-220-2А գեներատորի փոխարինման աշխատանքները կտևեն մինչև նոյեմբերի կեսերը: