2020թ. պլանային նախազգուշական աշխատանքներ

30.06.2020

2020թ. պլանային նախազգուշական աշխատանքներ

ՀԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում կատարման ենթակա մեծածավալ աշխատանքներ ընդգրկող պլանային նախազգուշական վերանորոգման (ՊՆՎ-2020թ-ի) նպատակով ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի կանգը պլանավորված է 2020 թ.-ի հուլիսի 1-ին` ժամը 00:00-ին, իսկ էներգաբլոկի գործարկումը՝ 65 օր հետո՝ սեպտեմբերի 3-ին: Պլանային նախազգուշական վերանորոգման ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

1.  ռեակտորի միջին նորոգում

2.  2 գլխավոր շրջանառու պոմպերի հիմնական նորոգում

3.  6 շոգեգեներատորների տեխնիկական զննում

4.  տեղեկատվահաշվողական նոր համակարգի տեղադրում

5.  վթարային, կարգավորման և փոխհատուցման կասետների (АРК) շարժաբերների զննում

6.  N 3 և 4 շոգետուրբինների ընթացիկ նորոգում

7.  տուրբագեներատոր-3-ի հիմնանորոգում

8.  գլխավոր շրջանառու խողովակաշարի և գլխավոր փակիչ սողնակների մետաղի եռակցման կարերի արատորոշման աշխատանքներ: