Պլանային նախազգուշական վերանորոգում (ՊՆՎ)-2020: Կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամաս (ԿՎԱ)

28.07.2020

Պլանային նախազգուշական վերանորոգում (ՊՆՎ)-2020: Կենտրոնացված վերանորոգումների արտադրամաս (ԿՎԱ)

2020թ. ՊՆՎ ընթացքում ԿՎԱ-ի ծավալը ներառում է ստորև նշված հիմնական աշխատանքները.

1. N 3 տուրբաագրեգատի բարձր ճնշման տաքացուցիչների (ПВД-7, 8) տեխնիկական զննում

2. МАW տիպի դրենաժի փականների փոխարինում (8 հատ)

3.  Համաձայն «Ծրագրի»` տուրբինային արտադրամասում սարքավորումների և խողովակաշարի մետաղի զննման համար մետաղի մաքրման աշխատանքներ

4. N 3, 4 տուրբաագրեգատների գազահովացման պոմպերի (НГО) և իրենց ֆիլտրերի վերանորոգում

5. СПП-4 А զատիչ-շոգեգերտաքացուցչի կցաշուրթի միջադիրի (ДУ=1200մմ) փոխարինում

6. ЦН-7 շրջանառու պոմպի խողովակաշարի (ДУ=2000) վերանորոգում

7. 2 ТВ-8 փականի (ДУ=1200մմ) փոխարինում

8. 2 ТВ-1, 2 փականների (ДУ=800մմ) հիմնանորոգում: