ՊՆՎ-2020: Էլեկտրական արտադրամաս

17.07.2020

ՊՆՎ-2020: Էլեկտրական արտադրամաս

2020թ. ՊՆՎ ընթացքում ԷԱ-ի ծավալը ներառում է ստորև նշված հիմնական աշխատանքները.

  1. ՏԳ-3-ի հիմնանորոգում -  իրականացնում են «Ատոմէներգոռեմոնտ» ԲԸ    մասնաճյուղի աշխատակիցները,
  2. ՏԳ-3-ի գրգռման համակարգերի սարքերի տեխնիկական սպասարկում «В» ծավալով,
  3. ՏԳ-4-ի գրգռման համակարգերի սարքերի տեխնիկական սպասարկում «К1» ծավալով,
  4. ՏԳ-3-ի, 23Տ-ի պաշտպանության և ավտոմատիկայի ՌՊԱ-ի տեխնիկական սպասարկում «В» ծավալով,
  5. ՏԳ-3-ի, 23Տ-ի պաշտպանության և ավտոմատիկայի ՌՊԱ-ի տեխնիկական սպասարկում «К1» ծավալով: