ԱՎԱՐՏՎԵՑ ՇԿՀԱ ՄԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱԷԿ-ՈՒՄ

13.12.2019

ԱՎԱՐՏՎԵՑ ՇԿՀԱ ՄԿ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱԷԿ-ՈՒՄ

Այսօր ս/թ դեկտեմբերի 13-ին ՇԿՀԱ ՄԿ 8 փորձագետներից բաղկացած թիմը ավարտեց կրկնակի գործընկերային ստուգման առաքելությունը ՀԱԷԿ-ում:

Առաքելության ընթացքում փորձագետներն ստուգեցին բարելավման ենթակա բնագավառների ընթացիկ վիճակը և առաջընթացը` գնահատելով իրականացված շտկող միջոցառումների և 2017-2019թթ. ընկած ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ում անցկացված ՇԿՀԱ աջակցության առաքելությունների արդյունավետությունը:

***

Այսօր, ս/թ. դեկտեմբերի 9-ին ՇԿՀԱ ՄԿ կրկնակի գործընկերային ստուգման առաքելության փորձագետները ժամանեցին ՀԱԷԿ:

Ըստ ՇԿՀԱ ՄԿ 2019թ. աշխատանքների պլանի` 2019թ. դեկտեմբերի 9-13-ը Հայկական ԱԷԿ-ում կանցկացվի ՇԿՀԱ կրկնակի գործընկերային ստուգում (ԿԳՍ):

Կրկնակի գործընկերային ստուգումն անցկացվում է 2017թ. Հայկական ԱԷԿ-ում իրականացված լիամասշտաբ գործընկերային ստուգումից 2 տարի անց: Այդ ստուգման ընթացքում ՇԿՀԱ փորձագետները որոշեցին կայանի արտադրական գործունեության ուժեղ կողմերը և բարելավման ենթակա բնագավառները: Ըստ ստուգման արդյունքների` կազմվեցին շտկող միջոցառումների պլաններ, որոնք ներկայումս գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:

Կրկնակի գործընկերային ստուգման ընթացքում ՇԿՀԱ ՄԿ փորձագետները կստուգեն բարելավման ենթակա բնագավառների ընթացիկ վիճակը և առաջընթացը` գնահատելով իրականացված շտկող միջոցառումների և 2017-2019թթ. ընկած ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ում անցկացված ՇԿՀԱ աջակցության առաքելությունների արդյունավետությունը:

Ստուգումը կենտրոնացված կլինի հետևյալ արտադրական բնագավառների վրա.

  • ատոմային էներգետիկայի բնագավառի պրոֆեսիոնալներ,
  • շահագործում,
  • տեխնիկական սպասարկում և վերանորոգում,
  • քիմիա,
  • ճարտարագիտատեխնիկական աջակցություն,
  • ճառագայթումային պաշտպանություն,
  • կազմակերպական կառուցվածքի արդյունավետություն,
  • հակահրդեհային պաշտպանություն,
  • վթարային պատրաստվածություն:

ՇԿՀԱ ՄԿ փորձագետների թիմը բաղկացած կլինի 8 մարդուց, որոնցից շատերը մասնակցել են 2017թ. ստուգմանը, ինչպես նաև ՇԿՀԱ ՄԿ խորհրդականից, ով կգնահատի Հայկական ԱԷԿ-ում անցկացված` լիդերության և ճառագայթումային անվտանգության գծով աջակցության առաքելությունների արդյունավետությունը: