ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

05.01.2022

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայկական ատոմային էլեկտրակայանում ամփոփվել են տարեկան տվյալները՝ 2021թ արտադրված և առաքված էլեկտրաէներգիայի քանակի վերաբերյալ:

Ըստ այդմ՝ 2021թ. ՀԱԷԿ-ում փաստացի արտադրվել է 1998,416 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա և փաստացի առաքվել է 1853,040 մլն կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա. մնացածը ծախսվել է սեփական կարիքների համար: